Contact Us

Асуух зүйл байвал, бидэнтэй дараах хаягаар холбогдоно уу:info@theonerotary3450.org

Хэвлэл, мэдээлэлтэй холбоотой асуудлаар дараах хаягаар холбогдоно уу: media@theonerotary3450.org 

Төслийг санхүүжүүлэхийг хүсэж буй бол дараах хаягаар холбогдоно уу: sponsor@theonerotary3450.org 

 

Comments Off on Contact Us