Home


Энэ ертөнцөд бид өглөө бүр аль нэг төрлийн хүчирхийлэл, шаналал, сэтгэлийн дарамтай босож ирдэг. Энэ хүү ургашгүй мэдээлэл хийгээд ертөнцийн муу бүхнийг сайн сайхан зүйлтэй нь тэнцвэржүүлэхэд бид анхаарах хэрэгтэй. Олон Улсын Ротари Байгууллагын 3450-р Дүүрэг нэгэн санаачлагаа та бүхэндээ дэлгэн тавьж байна. Бид зөвхөн нэгээхэн цаг үеийн баатрыг бус, харин бусдыг өөрийнхөө өмнө ямагт тавьж чаддаг, хүчирхийлэл, өвчин, шаналал, ядуурал, өлсгөлөнгөөс хүн төрөлхтнийг ангижруулахад хүчин зүтгэл гаргаж яваа, өглөө бүр хүмүүсийг сайн үйлээрээ уриалан дууддаг тэрхүү баатарлаг хүмүүсээс хамгийн ШИЛДЭГ нэгнийг хайж байна.


Comments Off on Home